×
 • ۲ / ۰۵ / ۱۴۰۳ ۲۱:۱۵

  سیستم اطفا حریق با تکنولوژی تیوب پلیمری

  تاریخچه

  این تکنولوژی اولین بار توسط دیو ملتون در اواسط دهه 1980 اختراع شد، زمانی که وی متوجه شد که تیوب های پلیمری حساس به حرلرت نسبت
  به روش های تشخیص سنتی با قابلیت اطمینان، انعطاف پذیری و سادگی بیشتری ارائه می دهند. این محصول در سالهای بعد توسعه یافت و یک
  برنامه تست دقیق در هنگام استفاده از این سیستم برای محافظت از خودروهای بنزینی در مسابقه رالی پاریس صحرا داکار استفاده شد.

  پس از این آزمایش موفقیت آمیز سیستم در برنامه جهانی s’Tomorrow BBC در سال 1990 به نمایش گذاشته شد و پس از آن به بر روی BBC Top Gear معرفی شد .

  این مواجهه مقدار زیادی عالقه به محصول ایجاد کرده و تا اواسط سال 1990 برای محافظت از خطرات متعدد از جمله وسایل نقلیه، تابلوهای برق و
  کابینت های آزمایشگاهی مورد استفاده قرارگرفت.

  علل عمده آتش سوزی در فضاهای پرخطر کوچک

  سیستم اطفا حریق با تکنولوژی تیوب پلیمری جهت حفاظت از حریق فضاهای کوچک بصورت کامالا ساده , مقرون به صرفه و موثر میباشد.

  اتصال کوتاه عامل اصلی بسیاری از آتش سوزی عمده است. آتش در سرور، کابینت وپانل های برق به طور کلی بواسطه اتصال کوتاه یا جرقه های
  کوچک ایجاد می شود،

  در چند سال اخیر، میزان و ارزش مالی تجهیزات صنعتی ، وسایل نقلیه ،پانل های الکتریکی، و سرورهایIT به سرعت در حال افزایش است. رشد
  ارزش مواد و دستگاه ها، ضرورت استفاده از سیستم های قابل قبول برای حفاظت از آتش سوزی را افزایش می دهد. سیستم اطفا حریق با
  تکنولوژی تیوب پلیمری جایگزینی مناسب ، قابل اعتماد ومقرون به صرفه بجای سیستم های سنتی میباشد.

  چگونه کار می کند

  تمام سیستم اطفا حریق با تکنولوژی تیوب پلیمری از تیوب به عنوان یک حسگر حرارت خطی و شعله استفاده می کنند. این سیستم ها ممکن است
  بسته به نوع کاربرد یا خطر آتش سوزی به دو دسته “انتشار مستقیم” یا “انتشار غیر مستقیم” تقسیم میشوند.

  دو نوع اصلی سیستم : انتشارمستقیم و انتشارغیر مستقیم

  سیستم انتشارمستقیم

  این سیستم با عملکردی به طور خودکار و کامال مستقل بدونه نیاز به منبع تغذیه یا آشکارساز حرارتی میباشد. هنگامی که درجه حرارت در محوطه
  حفاظت شده باال می رود و به مرز آستانه بحرانی )باالتراز 120درجه(میرسد.خاصیت تشخیص حرارت نقط ای تویوب موجب ذوب نقط ای ان در
  محلی که باالترین حرارت را دارد میگردد . این امرسبب سوراخی به صورت نازل در تویوب گردیده و سپس گاز عامل ذخیره شده درمخزن از
  طریق این سوراخ بر روی منبع آتش تخلیه گردیده و موجب اطفا حریق ان میشود.

  سیستم انتشارغیر مستقیم

  در سیستم غیر مستقیم، لوله پلیمری حساس به حرارت فقط به عنوان یک دستگاه تشخیص عمل می کند)دتکتور(. در این روش در زمان آتش
  سوزی، تیوب پلیمری حساس به حرارت فقط نقش دتکتوررا دارد و متصل به شیراتوماتیک روی محزن میباشد، پس از تشخیص حرارت ناشی از
  حریق تیوب پلیمری بازشده و شیرنیوماتیکی روی مخزن عمل نموده و مواد خاموش کننده از طریق نازل های متصل به لوله های فوالدی درکل
  محل خطر تخلیه می گردد.

  اجزای سیستم:

  تیوب پلیمری حساس به حرارت )دتکتور(.
  سیلندر با شیر اتوماتیک
  مواد اطفا حریق )گازهای هالوکربن،گاز کربنیک،پودروآب (
  سوئیچ فشار
  آژیر صوتی
  کنترل پانل

  ویژگی های سیستم:

  سیستم کامال خودکار بدون دخالت انسان.
  تشخیص حرارت خطی – تشخیص حرارت ناشی از حریق در تمام فضا خطروکل طول تیوب پلیمری.
  آتش را در مرحله اولیه از بین می برد.
  سیستم به طور خودکار فعال می شود.
  ریسک پائین تخلیه های تصادفی.
  کامال قابل اعتماد در مقابل سیستم های اطفا الکترونیک پیچیده.
  به طور کامل مستقل: بدونه نیاز به برق یا باطری .
  آسان برای نگهداری به دلیل ساختار ساده است.
  بدون نیاز به شارژ وتعمیر در تمام طول عمر کاری = بدون هزینه نگهداری
  فشار سنج برای نظارت بر فشار را در هر زمان

  تائیدیها :

  UL & FM
  DOT&CE
  ISO 9001 &2008
  و حدود 30 مجوز بین المللی